قابلیت های ویژه ای که کسب و کار شما را متحول خواهد كرد

نرم افزار حسابداری کیمیا حساب، تمامی ابزارهای مورد نياز برای صرفه جويی در وقت را كه برای رشد كسب و كار خود نياز داريد، در اختيار شما قرار ميدهد.

مدیریت كاربران

کارمندان و همکاران خود را دعوت کنید تا به فعالیت شغلی شما دسترسی داشته و با سطح اختیاراتی که شما تعیین میکنید به فعالیت بپردازند.

آمار و گزارشات

آمارها، نمودارها و گزارش های متنوع روند فعالیت شغلی خود را در هر لحظه پیگیری و فعالیت شغلی خود را به سمت رشد و تعالی هدایت کنید.

ویژگی های نرم افزار


عملیات حسابداری

 • امکان تعریف جدول حساب ها
 • تعریف حساب ها در 4 سطح گروه، کل، معین و تفصیلی
 • حساب تفصیلی شناور
 • ثبت سند اتوماتیک در تمام بخش ها
 • امکان ثبت سند دستی و ویرایش اسناد
 • مرتب کردن اسناد حسابداری
 • سند افتتاحیه اتوماتیک
 • سند اختتامیه اتوماتیک
 • بستن حساب ها در پایان سال مالی
 • باز کردن حساب ها در سال مالی جدید
 • امکان ثبت سند حسابداری در سطح معین یا تفصیلی
 • ذخیره سند در دو حالت پیش نویس و ثبت قطعی

تعاریف

 • اشخاص (طرف حساب ها)
 • امکان ورود و خروج اطلاعات اشخاص از Excel
 • تعریف کالا ها
 • امکان ورود و خروج اطلاعات کالاها از Excel
 • گروهبندی تعاریف
 • امکان تعریف گروه بصورت درختی
 • تعریف کاربران سیستم و تعیین سطح دسترسی

گزارشات

 • ترازنامه (بیلان)
 • صورتحساب سود و زیان
 • صورتحساب معین اشخاص
 • دفتر روزنامه
 • دفتر کل، معین و تفصیلی
 • گزارش لاگ کاربران سیستم

سایر ویژگیها

 • تنظیم سند حسبداری و شرح های پیش فرض
 • تنظیمات و اطلاعات کامل موسسه
 • تنظیمات مالی موسسه
 • مدیریت کاربران
 • امکان استفاده از تاریخ میلادی
 • امکان استفاده از واحدهای ارزی